Se hace camino al andar.....

Se hace camino al andar.....
Se hace camino al andar......

martes, 1 de mayo de 2012

Emprendre o Innovar, quin es el tret de valor diferencial?

En les darreres setmanes hi ha una paraula que se sent per sobre de totes. Emprendre. I un discurs que sembla la solució de tots els problemes, perquè els emprenedors son el futur de la nostra economia. No us haig de amagar que aquesta es una proposta que m’agrada perquè des del punt de vista econòmic es assenyada i des del punt de vista social respecta el model que ha fet gran Catalunya en el passat recent. Estem parlant lògicament de empreses micro, petites i mitjanes i això no vol dir que descartem la aportació de les de mes dimensió, però el que si esta clar es que les grans son menys flexibles en els moments com els actuals. Quant les coses van be, creen ocupació gracies a avantatges que els hi donem, i en els dolents la destrueixen sense recordar massa el que se’ls hi ha donat graciosament. Aquestes empreses son multinacionals regides per equips directius estrangers que entenen la deslocalització com una eina mes del seu procés estratègic. 

Mentrestant i desprès d’anys de no parar atenció als nostres emprenedors, ara els necessitem i intentem posa’ls-ho fàcil per que desenvolupin la seva tasca. I lamentablement estem tornant a equivocar-nos perquè no ho abordem en la seva totalitat, sinó amb un biaix. Quant parlem de emprendre, volem pensar en les empreses de les TIC’s, les biotecnologies i les tecnològiques d’alt valor afegit, que sens dubte son importants, però no son tot i elles soles no resoldran el problema que tenim en la actualitat. Aquestes empreses sens dubte son necessàries i s’han de recolzar, però també s’ha de fer-ho amb les de sectors tradicionals que  aportant una avantatja competitiva a traves de la innovació son capaces de crear llocs de treball al abast de la gent que esta surtin del mercat per falta de nivell de qualificació, i que per altra banda sabem que no adquiriran mai.

 Aplaudim a les empreses emprenedores que tenen molt compte de resultat i poc balanç, i ens oblidem de fixar-nos també en les que a pesar de tenir mes balanç, també son capaces de tenir un compte de resultats digne. Esta clar que aquesta qüestió esta muntada a partir de la inversió del capital risc i aquest exigeix altes tasses de rendibilitat per cobrir el seu risc, però s’ha de trobar la forma de que sigui la Innovació en un sentit ampli que  marqui el criteri del èxit en la emprenedoria i no solsament les altes tasses de retorn de les inversions. De lo contrari la emprenedoria serà una eina mes que no acomplirà amb la seva tasca. Assegurar el creixement i reduir l’atur en la nostre economia    

No hay comentarios:

Publicar un comentario